Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym berghoff.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancyjny

Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

Warunki rozpatrzenia gwarancji

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

W jaki sposób złożyć reklamację

Klient może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@berghoffworldwide.com.pl lub pisemnie na adres:  ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

- rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

- dane kontaktowe

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa.

Rozpatrywanie reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

Dodatkowe koszty

W związku z reklamacją Klienta Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. Oznacza to, że Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu procesu reklamacyjnego.


Pełny regulamin sklepu berghoff.pl znajdziesz tutaj.